Turisme esportiu: tendències i aliances

Tornar

Temporització

 • Inici: 15/10/2021
 • Final: 21/10/2021
 • Horari: lliure
 • Durada: 4 hores
 • Modalitat: autoformació

Per poder realitzar la inscripció al curs primer us heu de registrar a la plataforma

Registreu-vos a la plataforma

Adreçat a

Empreses, institucions i persones vinculades o interessades en el turisme esportiu.

Docent

Sara Mestre

Diplomada en Turisme amb un Màster en anàlisi i gestió del territori: planificació, governança i lideratge territorial.

Assessora especialitzada en gestió i desenvolupament turístic. La seva experiència abasta des de la planificació turística i estratègica, la creació i definició de producte turístic, anàlisi i investigació de mercats i governança turística.

Actualment es membre de l’equip tècnic del Laboratori d’Innovació i Intel·ligència Turística – LAB-IIT del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat, on contribueix a la Intel·ligència de mercats generant informació estructurada sobre les tendències del moment i innovació que és transferida a diferents agents turístics públics i privats i que els hi és útil per a la presa de decisions.

Ha treballat en projectes de disseny i desenvolupament de diferents plans estratègics per a destinacions turístiques, tant de costa com d’interior, així com en projectes d’assessorament específics. També, ha donat suport a l’Observatori de Turisme del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, actualment Eurecat.

A més, ha participat en projectes de creació i vertebració de xarxes públiques – privades per a la promoció del turisme esportiu i la seva dinamització.

Objectius

 • Identificar les oportunitats actuals que presenta el turisme esportiu i adaptar-se als nous contextos des d’una perspectiva organitzativa i de gestió.
 • Comprendre els processos de vertebració de xarxes col·laboratives.
 • Analitzar casos existents i avaluar-ne el seu impacte.
 • Impulsar la capacitat per activar fórmules de col·laboració.
 • Establir un sistema per a la identificació d’elements que promouen la creació de productes turístics.

En acabar la sessió els participants hauran aprofundit el seu coneixement en els reptes i prioritats actuals del turisme esportiu i en la necessitat de crear aliances conjuntes. A més, disposaran de recursos per tal de desenvolupar o plantejar noves fórmules de col·laboració per a la gestió del turisme, així com per a la seva dinamització i consolidació.

Continguts

 1. Identificació de les tendències actuals en turisme esportiu. Cap a on anem?
 2. La incorporació de nous actors a la cadena de valor turística: equipaments i associacions i entitats esportives.
 3. Fórmules per a la implicació dels diferents actors territorials i el seu paper en la destinació.
 4. L’impuls de sinergies i espais col·laboratius per a la creació de productes conjunts.
 5. Anàlisi de models inspiradors: la governança en destinacions esportives. Avantatges i limitacions.

Metodologia curs Autoformació

El curs es realitza a distància (online) i l'horari és lliure dins de les dates programades d'inici i final.

S'accedeix a la plataforma virtual on es troben les sessions de formació gravades per capítols, al final de cada capítol cal respondre un petit test per poder passar al capítol següent.

Els dubtes es podran respondre a través del fòrum.

Des de la plataforma podreu:

 • Visionar els vídeos.
 • Respondre els tests i activitats.
 • Descarregar-vos la presentació.
 • Participar al fòrum.
 • Fer preguntes al fòrum que contestarà el formador.
 • Respondre un qüestionari de satisfacció al final de la formació.
 • Descarregar-vos el certificat de participació.