Organització i gestió d’esdeveniments virtuals i híbrids (1a ed.)

Tornar

Temporització

 • Prioritari per a membres del CCB
 • Dates: 18, 20, 25 i 27 de maig i 1 de juny
 • Horari: 16:00 a 18:00
 • Durada: 10 hores
 • Modalitat: streaming

Per poder realitzar la inscripció al curs primer us heu de registrar a la plataforma

Registreu-vos a la plataforma

Adreçat a

Professionals del sector MICE en general. Organitzadors de reunions, incentius, convencions i fires.

Es tracta d’un curs de 10 hores de duració, organitzat en 5 sessions en modalitat online dissenyat a mida, i destinat als professionals designats per ACT - CCB

Docent

Gemma López Vázquez

Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB), Postgrau en Enginyeria de la Formació per la UPF, Màster en Internet Management per l'ICT i Executive Program en Direcció i Gestió en Màrqueting per ESADE.

Actualment dirigeix el departament d'Institutional & Business Events d’Eurecat on es dissenyen i executen activitats d'innovació i divulgació tecnològica multisectorial a través de congressos, jornades i workshops així com altres projectes amb format hackathons, concursos, etc

Objectius

 • L’objectiu del curs és el de donar als participants informació sobre eines i requeriments clau necessaris per poder organitzar i gestionar esdeveniments virtuals.
 • És un curs amb un contingut molt actual, basat en l’evolució que ha experimentat el sector en el darrer any i mig.

Continguts

SESSIÓ 1: Dissenyant i planificant un esdeveniment. La importància d’un bon briefing. Quines preguntes cal respondre?

Temari:

 • Tipologia de l’acte, format i durada: híbrid, % presencial % online? Sala única i/o sales paral·leles, espai expositor?
 • Target i volum: Col·lectiu tancat o obert. Nacionals i/o internacionals.
 • Recurrència: esdeveniment únic o recurrent. Economies d’escala
 • Objectius: principal i secundaris per a l’organitzador i per l’audiència
 • Registre dels assistents: pagament o gratuïtes, identificats o anonimitzats. Web pròpia o de tercers.
 • Interacció amb el públic: actiu, passiu
 • Calendari d’execució
 • Pressupost
 • Altres condicionants: idiomes, accessibilitat, sostenibilitat, etc.
 • Sostenibilitat en els esdeveniments: punts clau a tenir en compte (materials, càtering, reciclatge, etc.)
 • Durada i horari de l’acte: 1-3h, + 3 hores, + 1 dia
 • Objectius: principal i secundaris per a l’organitzador I per l’audiència
 • Target: participants d’un col·lectiu tancat o obert. Nacionals i/o internacionals.
 • Activitats paral·leles a l’acte. Turisme experiencial.
 • Volum de participants
 • Inscripcions: pagament o gratuïtes
 • Sales: sala única i/o sales paral·leles
 • Interacció amb el públic
 • Cal disposar d’una landing-web pròpia?
 • Altres condicionants: idiomes, accessibilitat, etc
 • Pressupost
 • Calendari d’execució
SESSIÓ 2: Quan invertir o quan contractar i en quina proporció? Part 1.

Temari:

 • Espais presencials i/o espais virtuals.
 • Hibridació:
  • De ponents: decidir venue, plató, altres espais
  • De ponents i públic: logística, protocols sanitaris, control d’aforament i fluxos.
 • La comunicació presencial i física. Aspectes a tenir en compte.

Dinàmica de la sessió:

Explicació del que significa hibridació d’esdeveniments i condicionants en cada cas.

SESSIÓ 3: Quan invertir o quan contractar i en quina proporció? Part 2.

Temari:

 • Tipologies d’streaming.
 • Plataformes estàndard o a mida. Principals característiques.
 • Principals rols i funcions en l’execució d’un directe.
 • Eines d’interacció online i com s’interrelacionen entre elles.
 • La importància del engagement: Com generar-lo? Accions
 • Costos bàsics per esdeveniments tipus.

Dinàmica de la sessió:

Explicació d’algunes de les plataformes més habituals i altres eines existents amb les funcionalitats generals i detallant exemples d’ús en funció dels objectius.

SESSIÓ 4: L’execució. Plans de contingència A, B, C

Temari:

 • La coordinació i la comunicació de l’esdeveniment en temps real.
 • Control del temps.
 • Comunicació entre espai físic i virtual.
 • Plans de contingència (seguretat i emergència, aspectes tècnics, continguts, etc) segons la fase del projecte.
 • El check-list final
SESSIÓ 5: El post-esdeveniment

Temari:

 • Output audiovisual i fotogràfic.
 • Feedback assistents, organitzadors, proveïdors. Anàlisi 360o
 • Mesurar el retorn dels esdeveniments (ROI) – KPI’s a considerar
 • Memòria de l’esdeveniment.
 • Balanç i millores.