List of active policies

Name Type Consentiment de l'usuari
Condicions de participació Site policy Tots els usuaris
Política de LOPD Site policy Tots els usuaris

Resum

Descripció:

Text complet de les condicions d'ús

  • La participació està reservada a les empreses, entitats i professionals del sector turístic català.
  • La preinscripció que no tingui les dades correctament indicades serà automàticament anul·lada.
  • Aquestes accions formatives, excepcionalment seran totalment gratuïtes degut a la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19
  • Les places del programa #formacióturismecat són limitades, per aquest motiu el procés d’adjudicació de places es realitzarà segons els criteris establerts per la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme, i us informarem tant si heu obtingut plaça en el curs com si no.
  • Us demanem que compliu amb l'assistència als cursos. La data límit per donar-se de baixa d'un curs són 3 dies hàbils abans del seu inici.
  • Les absències reiterades hauran de portar a la impossibilitat de la inscripció en nous cursos.
  • Es reserva el dret d'anul·lar i/o canviar les dates dels cursos en cas de no arribar al mínim d'inscrits requerits per a la seva realització.
  • En les accions formatives que correspongui, es lliurarà el certificat d'assistència al curs a qui assisteixi un mínim del 75% d'hores establertes, a més d’haver superat el test del curs.

Resum

Concicions d'us:

Text complet de les condicions d'ús

Responsable del tractament: Direcció General de Turisme (Acreditacions, certificacions i formacions en l’àmbit turístic) i Agència Catalana de Turisme (Base de dades de clients i proveïdors i Base de dades del sector turístic).

Finalitat: gestionar les dades de caràcter personal derivades de les activitats formatives organitzades per la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme.

Legitimació: consentiment de la persona interessada.

Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades personals facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos i a sol·licitar-ne la limitació del tractament en els supòsits previstos per la normativa vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, o lopd.act@gencat.cat. signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut